DE RUINES VAN DE SAINT-BERTIN ABDIJ

De ruïnes van Saint-Bertin zijn tegenwoordig slechts romantische overblijfselen van een grote abdij die één van de bakermatten van Saint-Omer is.

Het was Omer, de eerste bisschop van de Morinie, die de abdij met zijn metgezellen Momelin, Ebertram en Bertin stichtte. Deze groeide uit tot één van de grootste van Noord-Frankrijk. De abdij aan de rand van de polders lag op een eiland tussen twee rivieren en specialiseerde zich al gauw in het beheer van water. Vanaf 800 werden in Arques de eerste molens gebouwd en rond 1000 een gracht naar de abdij. In de middeleeuwen speelde de abdij een belangrijke rol bij het opzetten van parochies tot 30 à 40 km in de rondte. De vele schenkingen die hierop volgden maakten het tot één van de machtigste abdijen ten noorden van Parijs. Prinsen stuurden er hun familieleden heen en al in de 8ste eeuw werd de laatste Merovingische prins er opgenomen. De abdij gaf ook onderdak aan vorsten die de stad bezochten, van Karel de Grote tot Lodewijk XIV. De abt Guillaume Filastre liet hier zelfs een aparte vorstenafdeling voor bouwen. De ruïnes die u nu ziet zijn die van de 3de kerk uit de 14de-15de eeuw die in in gotische stijl was. U kunt zich voorstellen hoe groot de abdij was dankzij de maquette en de tuin die op de site is aangelegd. Abten kochten veel kunstwerken en die van deze abdij zijn over heel de wereld terug te vinden. Bekijk vooral het voetstuk van het kruisbeeld dat in het hotel Sandelin museum staat.

Aanvullende informatie

Ville : Saint-Omer